Derps

Enlighten me, then.

fav    fsog   

ku chi bi ru ; lips

ku chi bi ru ; lips

fav   
AG